P.S. คืออะไร? ย่อมาจากคำว่าอะไร

0
3259

บางครั้งเราเห็นอักษรย่อต่างๆ เห็นจนบ่อยเห็นจนชิน จนลืมความหมายที่แท้จริงของคำๆนั้นไป อย่าง p.s. หลายคนคงจะเห็นบ่อยๆ ในจดหมายหรืออีเมล์ต่างๆ แต่ยังไม่ทราบถึงความหมายที่แท้จริง

P.S. คือ อะไร?

P.S. ย่อมาจากคำว่า Postscript มีรากศัพท์จากภาษาละตินก็คือ Postscriptum หมายถึง ข้อความสุดท้าย นิยมใช้เติมท้ายจดหมายหรือบันทึกข้อความโดยเติมด้านล่างข้อความหลักในจดหมาย เทียบกับภาษาไทยก็จะตรงกับคำว่า ป.ล. ที่ย่อมาจาก ปัจฉิมลิขิต หมายถึง เขียนภายหลัง คือข้อความที่เพิ่มเติมเข้าไปภายหลัง หรือหนังสือที่เขียนเพิ่มเติมลงท้ายเมื่อเซ็นชื่อแล้ว

ลักษณะการใช้ P.S.

การใช้ P.S.นั้น เกิดจากการที่ผู้เขียนลืมเขียน หรือตกหล่นข้อความใดข้อความหนึ่งไป เราจึงเขียน P.S. และตามด้วยข้อความนั้นๆ ส่วนมากจะเขียนไว้ท้ายสุดของจดหมาย และหลังลงลายมือชื่อ สามารถเขียน P.S. ในการเขียนอีเมล์ในการทำงานได้ด้วยเหมือนกัน

เกร็ดความรู้เพียงเล็กน้อยนี้หากเราใส่ใจและให้ความสำคัญก็จะทำให้เรากลายเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นได้