Refresh Rate คือ

0
34

Refresh Rate หมายถึงความถี่ในการอัปเดตหรือรีเฟรชภาพบนหน้าจอในหน่วยเฮิร์ตซ์ (Hz) โดยแสดงถึงจำนวนครั้งที่หน้าจอสามารถแสดงภาพใหม่ได้ในหนึ่งวินาที. ค่า Refresh Rate นี้มีผลต่อความลื่นของภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ.

เมื่อ Refresh Rate สูง เช่น 120 Hz หรือ 240 Hz หน้าจอจะสามารถอัปเดตหรือรีเฟรชภาพใหม่ได้มากขึ้นในหนึ่งวินาที ทำให้ภาพเคลื่อนไหวดูมีความลื่นและกระชับกว่า นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเบลอหรือสะเทือนของภาพในบางกรณี เช่น ในการเล่นเกมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือการดูวิดีโอที่มีภาพเคลื่อนไหวอย่างมาก.

อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการแสดงภาพของหน้าจอจะได้รับผลกระทบจากค่า Refresh Rate และประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ. หากมีปัญหาในการรองรับ Refresh Rate สูง หรือข้อจำกัดทางเทคนิคอื่น ๆ อาจทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความสูงของ Refresh Rate ได้อย่างเต็มที่.

สำหรับการใช้งานปกติในการดูเว็บบราวซ์ การทำงานออฟฟิศ หรือการดูวิดีโอทั่วไป ค่า Refresh Rate ที่พอเพียงสำหรับประสบการณ์ทั่วไปอาจอยู่ในช่วง 60 Hz ถึง 75 Hz. แต่สำหรับเกมหรือการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ควรพิจารณาใช้ Refresh Rate สูงกว่าเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้น