Sale Funnel คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร

0
386

ในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้นไปเรื่อยๆ การทำการตลาดแบบไม่มีเป้าหมายอาจจะทำให้เราสู้คู่แข่งไม่ได้ ซึ่งโดยปกติแล้วนักการตลาดออนไลน์น่าจะเคยได้ยินคำว่า Sales funnel กันมาบ้างแล้วเพราะว่ามันเป็นกลยุทธิ์ทางการตลาดอย่างนึงของการทำตลาดออนไลน์ แต่ถึงกระนั้นการเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนของ sale funnel ก็สามารถนำไปใช้ในธุรกิจออฟไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะจะช่วยให้เราสามารถบริหารการขายเขาเราได้ดียิ่งขึ้น

Sales funnel คืออะไร?

Sales Funnel คือกลยุทธิ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้าได้รู้จักกับสินค้าและบริการของเราจนถึงการมาเป็นลูกค้าของเราในที่สุด หรือจะเรียกว่าเป็นขั้นตอนหรือเส้นทางการซื้อสินค้าของลูกค้าก็ได้ ซึ่งก็จะมีขั้นตอนและกระบวนการแบ่งออกเป็นขั้นๆคล้ายลักษณะของกรวย ซึ่งด้านบนสุดจะเป็นขึ้นตอนของการประกาศออกไปให้คนทั่วไปได้รู้จักสินค้าของเรา ถัดลงมาจะเป็นกลุ่มของคนที่สนใจซื้อสินค้าและสุดท้ายกลายมาเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าและรักในแบรนด์สินค้าของเรานั่นเองค่ะ โดย sale funnel จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

1.Top of the Funnel (ToFu) – Awareness

จะเป็นขั้นบนสุดของกรวยซึ่งจะเป็นในส่วนที่กว้างที่สุดเป็นขั้นตอนของการแนะนำตัว คือ ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับสินค้าหรือบริการของเรา โดยนำเสนอสิ่งดีๆมีประโยชน์ ทำให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้รับรู้ถึงประโยชน์ของสินค้าและบริการของเราว่าสามารถตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้าได้ด้วยวิธีการหรือช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียล การทำโฆษณาออนไลน์ให้เป็นที่รู้จัก หัวใจสำคัญคือ เน้นการทำให้กลุ่มคนทั่วไปได้รู้จักสินค้าของเรา จะยังไม่พยายามปิดการขายในระดับแรกนี้

2.Middle of the Funnel (MoFu) – Consideration

เป็นระดับขั้นรองลงมาเป็นขั้นตอนของการบอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอนนี้จะสามารถทำการขายได้มากขึ้นจะต้องชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของสินค้าและบริการของเราว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ หัวใจสำคัญของขั้นตอนนี้จะต้องทำให้ ลูกค้า เริ่มสนใจสินค้าและนำสินค้ามาพิจารณา เปรียบเทียบ ค้นคว้าเพิ่มเติม หารีวิว ต่างๆเกี่ยวกับสินค้าของเรา

3.Bottom of the Funnel (BoFu) – Decision

ส่วนนี้เป็นส่วนล่างสุดของ Sales Funnel เป็นขั้นตอนของการทำให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของเรา หัวใจสำคัญของขั้นตอนนี้คือ กระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้เกิด Action อย่างหนึ่งอย่างได เช่น การกดเพิ่มสินค้าลงตะกร้า การทักแชทติดต่อซื้อสินค้า หรือ การลงทะเบียนรับส่วนลดต่างๆ เป็นต้น

หากว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเจ้าของแบรนด์สินค้าแล้วนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ sales funnel ไปใช้เป็นกลยุทธิ์ทางการตลาด ก็จะทำให้เรารู้ถึงวิธีการจัดการ ในแต่ละระดับขั้นว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ สินค้าของเราเป็นที่รู้จักและสามารถปิดการขายได้