วิธีการ share printer ใน Windows 7 ให้กับ Windows 7 และ Windows XP | Step by Step

0
148383

Step by Step Share Printer ใน Windows 7

การแชร์เครื่องปริ้น ใน Windows 7 สำหรับท่านที่ต้องการ share printer ใน Windows 7 ให้กับ Windows 7 และ Windows XP ผมนี้ได้เขียน step by step ในการตั้งต่า

เครื่องแม่: Share Printer ใน Windows 7

1. Start ==> Control Panel

share printer windown7_1

2. คลิกเลือก view network status and task bar

share printer windown7_2

3. คลิกเลือก Choose Home Group and Sharing Option

share printer windown7_3

4. คลิกเลือก Change Advanced and Sharing Setting…

share printer windown7_4

5. คลิกเลือก Public

share printer windown7_5

6. ติกเลือกที่ Turn on Network Discovery

share printer windown7_6

7. ติกเลือกที่ Turn on file and printer sharing

share printer windown7_7

8. ติกเลือกที่ Turn off password protected sharing

share printer windown7_8

9. กลับไปที่ Start ==> Control Panel ==> View Device and Printer

share printer windown7_9

10. คลิกขวา printer ที่ต้องการแชร์ ==> Printer Properties ==> เลือก printer

share printer windown7_10

11. เลื่อกที่ Tab Sharing ==> คลิกเลือก Sharing This Printer ==> Apply

share printer windown7_11

12. หลังจากนั้นก็จะไปตั้งค่าที่เครื่องลูกต่อ

Window7 ตั้งค่าเครื่องลูก

1. เข้าไปที่ My Computer ==> Network ==> เลือกชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ share printer

window7_1

2. จะเห็น icon printer ให้ทำการ Double click เพื่อทำการ Install Driver

window7_2

3. คลิก Install Driver

window7_3

4.รอ process การ install driver printer

window7_4

5. เท่านี้ก็สำเร็จ แล้วก็ทำการ ทดสอบปริ้นจากเครื่องลูก

window7_5

Window XP: ตั้งค่าเครื่องลูก

1. เช็ค IP Address เครื่องแม่

– คลิกที่ Start เลือก Run พิมพ์ cmd จากนั้น คลิก OK
image05
– จะปรากฎหน้าต่างดังรูป พิมพ์ ipconfig เพื่อหา ip address
image06
– จะปรากฎหน้าต่าง แสดง ip ของเครื่องแม่
image07

2. บน Windows XP ให้พิมพ์ Start Run พิมพ์ \\ หมายเลข Ip Address ของเครื่องแม่

windown_1

3. จะปรากฎหน้าต่างดังรูป คลิกขวาชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกที่ Connect

image10

4. จะปรากฎหน้าต่างกำลังเชื่อมต่อ

image11

5. คลิกที่ Start เลือก Printer and Faxes

image12

6. จะปรากฎชื่อเครื่องพิมพ์ที่ได้เชื่อมต่อแล้วซึ่งจะต่อท้ายด้วย IP ของเครื่องแม่

image13