เช็ค “ไอพี” ทำอย่างไร

0
195

เช็คไอพี หรือ ตรวจสอบ IP เครื่องคอมพิวเตอร์ทำอย่างไร

 

     ไอพี หรือ IP Address ย่อมาจากคำว่า Internet Protocal Address หมายถึง หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่าย หรือ เปรียบเสมือนเลขที่บ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นเอง ในการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันเองนั้น เป็นหมายเลขเฉพาะกำหนดสำหรับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทำให้ทราบบอกตำแหน่งที่อยู่ได้จะแสดงในรูปแบบของ IPv4 นั้นคือเลขชุดทั้งหมด 4 ชุด บทความนี้มีวิธีการตรวจสอบหมายเลข IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตัวเองใช้งานอยู่ว่าหมายเลขอะไร และ อยู่ตำแหน่งใด

ขั้นตอนการเช็ค “ไอพี”

1.เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

2.สังเกตสัญลักษณ์ไอคอนรูปการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมุมซ้ายล่าง

3.ให้คลิกขวาที่ไอคอนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

4.ให้เลือกสัญญาณที่ได้ทำการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิกขวาที่ชื่อสัญาณที่ เลือก “Status”

5.คลิกที่ “Details” จะมีหน้าต่าง แสดงรายข้อมูล

6.หมายเลข IP Address ของเครื่องที่เราใช้อยู่จะแสดงข้อมูล