10 ประเทศทั่วโลก ทำงาน 1 ชั่วโมง ได้ค่าแรงเท่าไหร่ปี 2020

0
174

          จากกระแสร้อนแรงในโซเชียลมีเดีย ทำให้มีการพูดถึงการย้ายประเทศรวมถึงมีการแชร์ประสบการณ์แนวการศึกษา หรือ การประกอบอาชีพในต่างประเทศ ซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องการทำงาน แต่ละประเทศมักมีระบบที่แตกต่างกันไม่มากก็น้อย และแน่นอนว่าค่าแรงก็จะต่างกันไปด้วยเช่นกัน

ข้อมูลค่าแรงขั้นต่ำ ปี 2020 ของประเทศต่าง ๆ ที่น่าสนใจได้ค่าแรงเฉลี่ยประมาณชั่วโมงเท่าไร

10.ประเทศออสเตรเลีย

ค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 445.17 บาทต่อชั่วโมง

 

 

9.ประเทศนิวซีแลนด์

ค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 397.38 บาทต่อชั่วโมง

 

 

8.ประเทศเยอรมนี

ค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 381.02 บาทต่อชั่วโมง

 

 

7.ประเทศแคนาดา

ค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 309.34 บาทต่อชั่วโมง

 

 

6.ประเทศสหรัฐฯ

ค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 229.71 บาทต่อชั่วโมง

 

 

5.ประเทศเกาหลีใต้

ค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 227 บาทต่อชั่วโมง

 

 

4.ประเทศเนเธอร์แลนด์ Netherlands

ค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 365 – 406 บาทต่อชั่วโมง

 

 

3.ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ switzerland

ค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ประมาณ 780 บาทต่อชั่วโมง

 

 

2.ประเทศสวีเดน sweden

ค่าแรงขั้นต่ำ จะอยู่ที่ประมาณ 461 บาทต่อชั่วโมง

 

 

1.ประเทศฟินแลนด์ finland

ค่าแรงขั้นต่ำ จะอยู่ที่ประมาณ 1,011 บาท ต่อชั่วโมง