ความรู้ใหม่ ยกเลิกอินเตอร์เน็ตก่อนสัญญา ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ

0
1232

จากรายการ Nation ระวังภัย มีการรายงานว่ามีผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้ขอยกเลยการใช้งานอินเตอร์เน็ต แต่ถูกบริษัทเรียกเก็บเงินค่าปรับประมาณ 6000 กว่าบาท เนื่องจากใช้งานไม่ครบปี ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายนี้จึงได้ร้องเรียน “สำนักงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม” สำนักงานดังกล่าวก็แจ้งไปยัง กสทช และกสทส ได้กล่าวว่า “กสทช ไม่อนุมัติให้บริษัทไหนเลยเขียนข้อสัญญาให้สามารถปรับได้หากใช้บริการไม่ครบปี ดังนั้นบริษัทไหนปรับจึงผิดกฏหมาย”

ดังนั้น ผู้ให้บริการ “ไม่มีสิทธิ์” เรียกเก็บเงิน เมื่อผู้บริโภคยกเลิกก่อนกำหนด
แจ้งใช้อินเตอร์เนตไม่เป็นธรรม ที่เบอร์ 1200