วิธีอ่านค่า IP Code กล้องกันน้ำ (Water proof) กับกันฝุ่น (Dust proof)

0
875

เนื่องจากสมาร์ทโฟนบางรุ่นจะระบุค่าคุณสมบัติความทนทาน (Rugged) ไว้ เป็นค่า IPXX หรือบอกว่า กันน้ำ (water proof) และ กันฝุ่น (dust proof) หลายคนอาจสงสัยว่ามันหลายความว่าอย่างไร กันน้ำได้ระดับไหนกันฝุ่นได้ระดับไหน ทางทีมงาน ineedtoknow ได้รวบรวมข้อมูลและวิธีการอ่าน IP Code มาให้เพื่อนๆ ได้ศึกษากัน ตามนี้เลย

Water-resistant กับกันฝุ่น Dust resistant

IP (International Protection Marking) เป็นมาตรฐานสากลที่ทาง IEC (International Electrotechnical Commission) ใช้กำหนดความสามารถในการป้องกันตัวของอุปกรณ์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เพื่อป้องกันวงจรภายในจากน้ำและของแข็ง ซึ่งในบางครั้งอาจจะสามารถป้องกันได้มากกว่าน้ำและของแข็ง

IP Code
รูปที่ 1: IP Code

จากรูปที่ 1: IP Code
– เลข 6 คือค่าป้องกันของแข็ง ซึ่งสามารถอ่านได้จากตาราง 1 ว่ามีความสามารถป้องกันได้ขนาดไหน
– เลข 7 คือค่าป้องกันของแหลว ซึ่งสามารถอ่านได้จากตาราง 2 ว่ามีความสามารถป้องกันได้ขนาดไหน

ดังนั้น จากตาราง 1 และ 2 จะสรุปได้ว่า สมาร์ทโฟน สเปค IP67 มีความสามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสามารถจมน้ำได้สูงสุด 1 เมตร โดยไม่มีน้ำเข้าเลย

ข้อสังเกต:
– กันน้ำเขียนได้สองแบบคือ Waterproof กับ Water-resistant (ขึ้นอยู่กับตัวเลข)
– กันฝุ่นเขียนได้สองแบบคือ Dust Resistant กับ Dust Proof (ขึ้นอยู่กับตัวเลข)

ตาราง 1: ตารางระดับความสามรถป้องกันฝุ่น (Dust protection levels)
Level Object size protection against Effective against คำอธิบาย
0 No protection against contact and ingress of objects ไม่มีการป้องกัน
1 >50 mm IP_1-1 Any large surface of the body, such as the back of a hand, but no protection against deliberate contact with a body part สามารถป้องกันฝุ่นหรือของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง >= 50 มิลลิเมตร ป้องกันการสัมผัสจากมือ
2 >12.5 mm IP_1-2 Fingers or similar objects สามารถป้องกันฝุ่นหรือของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง >= 12 มิลลิเมตร ป้องกันการสัมผัสจากนิ้ว
3 >2.5 mm IP_1-3 Tools, thick wires, etc สามารถป้องกันฝุ่นหรือของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง >= 2.5 มิลลิเมตร ป้องกันการสัมผัสจกาเครื่องมือหรือสายไฟที่มีความหนา
4 >1 mm IP_1-4 Most wires, screws, etc. สามารถป้องกันฝุ่นหรือของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง >= 1 มิลลิเมตร ป้องกันการสัมผัสจากสายไฟหรือสกรู
5 Dust protected IP_1-5 Ingress of dust is not entirely prevented, but it must not enter in sufficient quantity to interfere with the satisfactory operation of the equipment; complete protection against contact (dust proof) ป้องกันฝุ่นได้
6 Dust tight IP_1-6 No ingress of dust; complete protection against contact (dust tight) ป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ [Dust Tight]
ตาราง 2: ตารางระดับการป้องกันน้ำ (Water protection levels)
Level Protected against Testing for Details คำอธิบาย
0 ไม่มีการป้องกัน
1 Dripping water Dripping water (vertically falling drops) shall have no harmful effect. Test duration: 10 minutes

Water equivalent to 1 mm rainfall per minute
สามารถป้องกันหยดน้ำที่ตกใส่ในแนวตั้งได้
2 Dripping water when tilted up to 15° Vertically dripping water shall have no harmful effect when the enclosure is tilted at an angle up to 15° from its normal position. Test duration: 10 minutes

Water equivalent to 3 mm rainfall per minute
สามารถป้องกันน้ำที่ฉีดใส่ในระดับเอียง 15 องศาจากแนวตั้งได้
3 Spraying water Water falling as a spray at any angle up to 60° from the vertical shall have no harmful effect. Test duration: 5 minutes

Water volume: 0.7 litres per minute

Pressure: 80–100 kPa
สามารถป้องกันน้ำที่ฉีดใส่ในระดับเอียง 60 องศาจากแนวตั้งได้
4 Splashing of water Water splashing against the enclosure from any direction shall have no harmful effect. Test duration: 5 minutes

Water volume: 10 litres per minute

Pressure: 80–100 kPa
สามารถป้องกันละอองน้ำได้ในทุกด้านของอุปกรณ์ (โดยอนุญาติให้น้ำเข้าได้เล็กน้อย)
5 Water jets Water projected by a nozzle (6.3 mm) against enclosure from any direction shall have no harmful effects. Test duration: at least 15 minutes

Water volume: 12.5 litres per minute

Pressure: 30 kPa at distance of 3 m
สามารถป้องกันการฉีดน้ำได้ในทุกด้านของอุปกรณ์ (โดยอนุญาติให้น้ำเข้าได้เล็กน้อย)
6 Water jets Water projected in powerful jets (12.5 mm nozzle) against the enclosure from any direction shall have no harmful effects. Test duration: at least 3 minutes

Water volume: 100 litres per minute

Pressure: 100 kPa at distance of 3 m
Test duration: 10 minutes

Water equivalent to 1 mm rainfall per minute
6K Powerful water jets with increased pressure Water projected in powerful jets (12.5 mm nozzle) against the enclosure from any direction, under elevated pressure, shall have no harmful effects. Test duration: at least 3 minutes

Water volume: 75 litres per minute

Pressure: 1000 kPa at distance of 3 m
สามารถป้องกันการฉีดน้ำได้ (เช่นบนดาดฟ้าเรือ) (อนุญาติให้น้ำเข้าได้เล็กน้อย)
7 Immersion up to 1m Ingress of water in harmful quantity shall not be possible when the enclosure is immersed in water under defined conditions of pressure and time (up to 1 m of submersion). Test duration: 30 minutes

Immersion at depth of at least 1 m measured at bottom of device, and at least 15 cm measured at top of device
สามารถจมน้ำได้สูงสุด 1 เมตร โดยไม่มีน้ำเข้าเลย
8 Immersion beyond 1m The equipment is suitable for continuous immersion in water under conditions which shall be specified by the manufacturer. Normally, this will mean that the equipment is hermetically sealed. It can also mean that water can enter, but only in non-harmful ways. Test duration: continuous immersion in water

Depth specified by manufacturer, generally up to 3 m
สามารถจมน้ำได้นาน
9K Powerful high temperature water jets Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs.

อ้างอิง: http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code