เอา Power Bank นำขึ้นเครื่องบินได้ไหม ?

0
776

Power Bank หรือ แบตเตอรี่สำรอง เอาขึ้นเครื่องบินได้ไหม หลายคนอาจสงสัย จากแจ้งทาง facebook ของการบินไทยได้ระบุว่าเราไม่สามารถเอา Power Bank หรือ แบตเตอรี่สำรองโหลดใต้ท้องเครื่องได้ แต่สามารถนำ Power Bank ติดตัวไปขึ้นเครื่องได้และความจุไฟฟ้าต้องไม่มากกว่า 32,000 mAh อีกด้วย

power bank

จากภาพ info graphic
– ไม่สามารถโหลด Power Bank ไปสู่ท้องเครื่องได้
– สามารถนำ Power Bank ติดตัวไปได้
ความจุน้อยกว่า 20,000 mAh เขาไปได้
ความจุไฟฟ้าระหว่าง 20,000 mAh – 32,000 mAh เอาไปได้ แต่ไม่เกิน 2 ก้อน
ความจุไฟฟ้าเกิน 32,000 mAh ไม่สามารถเอาไปได้

ที่มา: Thai Airway Facebook