สภาพการจราจรแบบ real time ดูได้ทั่วประเทศ

0
404

สภาพการจราจรแบบ real time ดูได้ทั่วประเทศ เพื่อนๆ สามารถเข้าไปเช็คกันได้ ก่อนกลับบ้านสงการต์

realtime

real

โดยเข้าไปที่เว็บนี้เลย

[gdl_icon type=”icon-circle-arrow-right” color=”#2FB015″ size=”18px”] http://maintenance.doh.go.th/ems/mHome.aspx